• REKRUTACJA

     • REKRUTACJA

      PRZEDSZKOLE W MUCHARZU

       

      Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do naszego przedszkola  na rok szkolny 2024/2025.

      Zainteresowane osoby prosimy o kontakt drogą emaliową   na adres:   przedszkolepasja@vp.pl

       

      Co nas wyróżnia:

       

      1. Przedszkole czynne w godzinach 6.30 - 17.00

      2. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która jest pełna wiedzy, kreatywności oraz pasji.

      3. Świetna lokalizacja  blisko lasu. 

      4. Przestronne kolorowe i dobrze wyposażone sale zabaw

      5. Własny dobrze wyposażony  plac zabaw

      6. Przestronny, zaciszny ogród przedszkolny do zabaw badawczych i ruchowych na świeżym

           powietrzu

      7. Organizowanie  wycieczek i wyjść w ramach zajęć dydaktycznych np. do lasu.

      8. W przedszkolu celebrowane są urodziny każdego dziecka. Dziecko otrzymuje tort oraz    

          prezent.

      9. Zajęcia prowadzone  są Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz z wykorzystaniem  

        pedagogiki  zabawy Klanzy i z elementami Si.

      10. W przedszkolu prowadzimy zajęcia: plastyczne, techniczne, przyrodniczo-ekologiczne,    

        teatralne, umuzykalniające oraz zajęcia z gotowania, a także eksperymentalne.

      11. Organizowane są akcje charytatywne uczące dzieci wrażliwości na los innych ludzi.

      12. Obchodzone są różne uroczystości okazjonalne (np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka,

            Dzień Dinozaura, Dzień Dentysty i wiele innych).

      13. Prowadzimy zajęcia z kreatywnym wykorzystaniem recyklingu.

      14. W ramach czesnego odbywa się kodowanie na dywanie, spotkania z ciekawymi ludźmi

      15. Przygotowywane na miejscu smaczne, urozmaicone posiłki

       

      OPŁATY W PRZEDSZKOLU

       • Czesne 350 zł za pierwsze dziecko
       • czesne za drugie dziecko 200 zł

       

      WYŻYWIENIE

      Przygotowywane na miejscu smaczne, urozmaicone posiłki

      ( śniadanie, owoce, obiad - II daniowy, podwieczorek,  II  podwieczorek )

       

      • 11 złotych/dzień wyżywienie bez podwieczorku

       

      • 13 złotych/dzień wyżywienie z podwieczorkiem

       

      •  15 złotych/dzień wyżywienie z podwieczorkiem plus II  podwieczorek

        

      OFERUJEMY:

       • rzetelne przygotowanie do nauki szkolnej w szkole podstawowej
       • zajęcia programowe rozwijające wszechstronnie wychowanków w ramach podstawy programowej
       • bardzo dobrą bazę pomocy dydaktycznych
       • Angielski  (podstawa programowa ), religia, zajęcia artystyczne, rytmika, angielski (dodatkowy ).

       


      KADRA PRZEDSZKOLA:


      Wysoką jakość usługi edukacyjnej zawdzięczamy kadrze, która dzięki systematycznemu podwyższaniu kompetencji podnosi wartość placówki. Kadra realizuje zadania statutowe placówki oraz kierunki jej rozwoju. Jest grupą skierowaną na realizację wspólnych celów

      w szczególności w dążeniu do dobrego rozwoju wychowawczego, edukacyjnego
      i społecznego swoich podopiecznych.

       • jest wysoce wykwalifikowana – systematycznie aktualizuje
         i uzupełnia kwalifikacje zawodowe w zależności od potrzeb placówki
         i środowiska lokalnego
       • umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci
       • praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania systemu badania osiągnięć dzieci (wychowanków)
       • stosuje zróżnicowane i aktywizujące metody pracy
       • rozwijamy kreatywność, wyobraźnię i twórczość dzieci
       • ma bezpośredni kontakt z dzieckiem, jego rodzicami czy opiekunami
         i umiejętnie z nimi współpracuje
       • jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wspiera kształcenie dzieci szczególnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi)
       • zajęcia programowe rozwijające wszechstronnie wychowanków w ramach podstawy programowej
       • zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
       • koncentruje się w 100 % na dziecku wspierając jego naturalne predyspozycje,     rozwija umiejętności i zdolności
       • wzmacnia zainteresowania dzieci i naturalną ciekawość świata.

      Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców. Zapewniamy wychowankom ciepłą atmosferę, rzetelną opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, kolorowe sale zabaw oraz smaczne posiłki.

       

      W naszym przedszkolu dziecko:

      znajduje możliwość indywidualnego rozwoju
      zdobywa umiejętności i wiedzę w oparciu o aktywne metody pracy
      poznaje swoje prawa i obowiązki
      przygotowuje się do podjęcia nauki w szkole
      poznaje świat wartości, by wyrosnąć na dobrego, wrażliwego człowieka
      zdobywa wiedzę o swoim regionie, poznaje tradycję i kulturę

      Dzięki dogodnej lokalizacji, dzieci codziennie obcują z przyrodą.

       

       

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

       

       

       

     • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

     • DRODZY RODZICE !

       

      Pragniemy Państwa zapoznać z ofertą naszego przedszkola  na rok szkolny 2024/2025  od września 2024 roku.

       

      Zapisy :

      Zainteresowane osoby prosimy o kontakt drogą emaliową   na adres:   przedszkolepasja@vp.pl


      O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje:

      * Kolejność zgłoszenia oraz podpisania umowy.

       

       Liczba miejsc jest ograniczona .

      W razie pytań proszę o kontakt z panią Angeliką Pocztowską nr tel: 661 028 005
      w godzinach od 14:00-15:00.                      

       

      PRZEDSZKOLE W MUCHARZU

       

      Co nas wyróżnia:

       

      1. Przedszkole czynne w godzinach 6.30 - 17.00

      2. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która jest pełna wiedzy, kreatywności oraz pasji.

      3. Świetna lokalizacja  blisko lasu. 

      4. Przestronne kolorowe i dobrze wyposażone sale zabaw

      5. Własny dobrze wyposażony  plac zabaw

      6. Przestronny, zaciszny ogród przedszkolny do zabaw badawczych i ruchowych na świeżym

           powietrzu

      7. Organizowanie  wycieczek i wyjść w ramach zajęć dydaktycznych np. do lasu.

      8. W przedszkolu celebrowane są urodziny każdego dziecka. Dziecko otrzymuje tort oraz    

          prezent.

      9. Zajęcia prowadzone  są Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz z wykorzystaniem  

        pedagogiki  zabawy Klanzy i z elementami Si.

      10. W przedszkolu prowadzimy zajęcia: plastyczne, techniczne, przyrodniczo-ekologiczne,    

        teatralne, umuzykalniające oraz zajęcia z gotowania, a także eksperymentalne.

      11. Organizowane są akcje charytatywne uczące dzieci wrażliwości na los innych ludzi.

      12. Obchodzone są różne uroczystości okazjonalne (np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka,

            Dzień Dinozaura, Dzień Dentysty i wiele innych).

      13. Prowadzimy zajęcia z kreatywnym wykorzystaniem recyklingu.

      14. W ramach czesnego odbywa się kodowanie na dywanie, spotkania z ciekawymi ludźmi

      15. Przygotowywane na miejscu smaczne, urozmaicone posiłki

       

      OPŁATY W PRZEDSZKOLU

       

      • Czesne 350 zł za pierwsze dziecko
      • czesne za drugie dziecko 200 zł

       

      • Wyżywienie - przygotowywane na miejscu smaczne, urozmaicone posiłki

      ( śniadanie, owoce, obiad - II daniowy, podwieczorek,  II  podwieczorek )

       

      -  11 złotych/dzień wyżywienie bez podwieczorku

       

      -  13 złotych/dzień wyżywienie z podwieczorkiem

       

      -  15 złotych/dzień wyżywienie z podwieczorkiem plus II  podwieczorek

       


       

      OFERUJEMY:

      • rzetelne przygotowanie do nauki szkolnej w szkole podstawowej
      • zajęcia programowe rozwijające wszechstronnie wychowanków w ramach podstawy programowej
      • bardzo dobrą bazę pomocy dydaktycznych
      • Angielski  (podstawa programowa ), religia , zajęcia artystyczne, szachy, angielski (dodatkowy ).

       

       


      KADRA PRZEDSZKOLA:


      Wysoką jakość usługi edukacyjnej zawdzięczamy kadrze, która dzięki systematycznemu podwyższaniu kompetencji podnosi wartość placówki. Kadra realizuje zadania statutowe placówki oraz kierunki jej rozwoju. Jest grupą skierowaną na realizację wspólnych celów

      w szczególności w dążeniu do dobrego rozwoju wychowawczego, edukacyjnego
      i społecznego swoich podopiecznych.

      • jest wysoce wykwalifikowana – systematycznie aktualizuje
        i uzupełnia kwalifikacje zawodowe w zależności od potrzeb placówki
        i środowiska lokalnego
      • umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci
      • praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania systemu badania osiągnięć dzieci (wychowanków)
      • stosuje zróżnicowane i aktywizujące metody pracy
      • rozwijamy kreatywność, wyobraźnię i twórczość dzieci
      • ma bezpośredni kontakt z dzieckiem, jego rodzicami czy opiekunami
        i umiejętnie z nimi współpracuje
      • jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wspiera kształcenie dzieci szczególnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi)
      • zajęcia programowe rozwijające wszechstronnie wychowanków w ramach podstawy programowej
      • zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
      • koncentruje się w 100 % na dziecku wspierając jego naturalne predyspozycje,     rozwija umiejętności i zdolności
      • wzmacnia zainteresowania dzieci i naturalną ciekawość świata.

      Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców. Zapewniamy wychowankom ciepłą atmosferę, rzetelną opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, kolorowe sale zabaw oraz smaczne posiłki.

       

      W naszym przedszkolu dziecko:

      znajduje możliwość indywidualnego rozwoju
      zdobywa umiejętności i wiedzę w oparciu o aktywne metody pracy
      poznaje swoje prawa i obowiązki
      przygotowuje się do podjęcia nauki w szkole
      poznaje świat wartości, by wyrosnąć na dobrego, wrażliwego człowieka
      zdobywa wiedzę o swoim regionie, poznaje tradycję i kulturę

      Dzięki dogodnej lokalizacji, dzieci codziennie obcują z przyrodą.

       

       

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

       

     • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

     •  

      DRODZY RODZICE !

       

      Pragniemy Państwa zapoznać z ofertą edukacyjną przedszkola na rok szkolny 2024/2025  od września 2024 roku.

       

      Zapisy :

      Zainteresowane osoby prosimy o kontakt drogą emaliową   na adres:   przedszkolepasja@vp.pl


      O przyjęciu dziecka do oddziału zerowego decyduje:

      1. Kolejność zgłoszenia oraz podpisania umowy.

       

       Liczba miejsc jest ograniczona .

      W razie pytań proszę o kontakt z panią Angeliką Pocztowską nr tel: 661 028 005
      w godzinach od 14:00-15:00.                      

       

      PRZEDSZKOLE W MUCHARZU

       

      Co nas wyróżnia:

       

      1. Przedszkole czynne w godzinach 6.30 - 17.00

      2. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która jest pełna wiedzy, kreatywności oraz pasji.

      3. Świetna lokalizacja  blisko lasu. 

      4. Przestronne kolorowe i dobrze wyposażone sale zabaw

      5. Własny dobrze wyposażony  plac zabaw

      6. Przestronny, zaciszny ogród przedszkolny do zabaw badawczych i ruchowych na świeżym

           powietrzu

      7. Organizowanie  wycieczek i wyjść w ramach zajęć dydaktycznych np. do lasu.

      8. W przedszkolu celebrowane są urodziny każdego dziecka. Dziecko otrzymuje tort oraz    

          prezent.

      9. Zajęcia prowadzone  są Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz z wykorzystaniem  

        pedagogiki  zabawy Klanzy i z elementami Si.

      10. W przedszkolu prowadzimy zajęcia: plastyczne, techniczne, przyrodniczo-ekologiczne,    

        teatralne, umuzykalniające oraz zajęcia z gotowania, a także eksperymentalne.

      11. Organizowane są akcje charytatywne uczące dzieci wrażliwości na los innych ludzi.

      12. Obchodzone są różne uroczystości okazjonalne (np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka,

            Dzień Dinozaura, Dzień Dentysty i wiele innych).

      13. Prowadzimy zajęcia z kreatywnym wykorzystaniem recyklingu.

      14. W ramach czesnego odbywa się kodowanie na dywanie, spotkania z ciekawymi ludźmi

      15. Przygotowywane na miejscu smaczne, urozmaicone posiłki

       

      OPŁATY W PRZEDSZKOLU

       

      • Czesne 

       

      • Wyżywienie - przygotowywane na miejscu smaczne, urozmaicone posiłki

      ( śniadanie, owoce, obiad - II daniowy, podwieczorek,  II  podwieczorek )

       

      -  11 złotych/dzień wyżywienie bez podwieczorku

       

      -  13 złotych/dzień wyżywienie z podwieczorkiem

       

      -  15 złotych/dzień wyżywienie z podwieczorkiem plus II  podwieczorek

       


       

      OFERUJEMY:

      • rzetelne przygotowanie do nauki szkolnej w szkole podstawowej
      • zajęcia programowe rozwijające wszechstronnie wychowanków w ramach podstawy programowej
      • bardzo dobrą bazę pomocy dydaktycznych
      • Angielski  (podstawa programowa ), religia , zajęcia artystyczne, szachy, angielski (dodatkowy ).

       

       


      KADRA PRZEDSZKOLA:


      Wysoką jakość usługi edukacyjnej zawdzięczamy kadrze, która dzięki systematycznemu podwyższaniu kompetencji podnosi wartość placówki. Kadra realizuje zadania statutowe placówki oraz kierunki jej rozwoju. Jest grupą skierowaną na realizację wspólnych celów

      w szczególności w dążeniu do dobrego rozwoju wychowawczego, edukacyjnego
      i społecznego swoich podopiecznych.

      • jest wysoce wykwalifikowana – systematycznie aktualizuje
        i uzupełnia kwalifikacje zawodowe w zależności od potrzeb placówki
        i środowiska lokalnego
      • umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci
      • praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania systemu badania osiągnięć dzieci (wychowanków)
      • stosuje zróżnicowane i aktywizujące metody pracy
      • rozwijamy kreatywność, wyobraźnię i twórczość dzieci
      • ma bezpośredni kontakt z dzieckiem, jego rodzicami czy opiekunami
        i umiejętnie z nimi współpracuje
      • jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wspiera kształcenie dzieci szczególnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi)
      • zajęcia programowe rozwijające wszechstronnie wychowanków w ramach podstawy programowej
      • zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
      • koncentruje się w 100 % na dziecku wspierając jego naturalne predyspozycje,     rozwija umiejętności i zdolności
      • wzmacnia zainteresowania dzieci i naturalną ciekawość świata.

      Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców. Zapewniamy wychowankom ciepłą atmosferę, rzetelną opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, kolorowe sale zabaw oraz smaczne posiłki.

       

      W naszym przedszkolu dziecko:

      znajduje możliwość indywidualnego rozwoju
      zdobywa umiejętności i wiedzę w oparciu o aktywne metody pracy
      poznaje swoje prawa i obowiązki
      przygotowuje się do podjęcia nauki w szkole
      poznaje świat wartości, by wyrosnąć na dobrego, wrażliwego człowieka
      zdobywa wiedzę o swoim regionie, poznaje tradycję i kulturę

      Dzięki dogodnej lokalizacji, dzieci codziennie obcują z przyrodą.

       

       

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

       

     • ZAPISY DO ZERÓWKI ROK SZKOLNY 2024/2025

      • ZAPISY DO ZERÓWKI ROK SZKOLNY 2024/2025

      •  

       • DRODZY RODZICE !

       Informujemy, że  ruszyła rekrutacja do oddziału zerowego w naszym Przedszkolu na nowy rok szkolny 2024/2025. 

        

       Zainteresowane osoby prosimy o kontakt drogą emaliową   na adres:   przedszkolepasja@vp.pl

        

       O przyjęciu dziecka do oddziału zerowego decyduje:

       1. Kolejność zgłoszenia oraz podpisanie umowy.

       2.Wpłata dwukrotności czesnego na konto przedszkola z dopiskiem

        „ opłata za zerówkę  IX i X 2024 oraz imię i nazwisko dziecka.

       (wpłacone przez  Państwa czesne zostanie odliczone od płatności za wrzesień

        i październik).

        Liczba miejsc jest ograniczona .

       W razie pytań proszę o kontakt z panią Angeliką Pocztowską nr tel: 661 028 005

       w godzinach od 14:00-15:00

        

       Oferta edukacyjna oddziału zerowego na rok szkolny 2024/2025

        • rzetelne przygotowanie do nauki szkolnej w szkole podstawowej
        • zajęcia programowe rozwijające wszechstronnie wychowanków w ramach podstawy programowej
        • bardzo dobrą bazę pomocy dydaktycznych

        

       CO NAS WYRÓŻNIA         

       1. Przedszkole czynne w godzinach 6.30 - 17.00

       2. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która jest pełna wiedzy, kreatywności oraz pasji.

       3. Świetna lokalizacja  blisko lasu. 

       4. Przestronne kolorowe i dobrze wyposażone sale zabaw

       5. Własny dobrze wyposażony  plac zabaw

       6. Przestronny, zaciszny ogród przedszkolny do zabaw badawczych i ruchowych na świeżym powietrzu

       7. Organizowanie  wycieczek i wyjść w ramach zajęć dydaktycznych np. do lasu.

       8. W przedszkolu celebrowane są urodziny każdego dziecka. Dziecko otrzymuje tort oraz  prezent.

       9. Zajęcia prowadzone  są Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz z wykorzystaniem pedagogiki  zabawy Klanzy i z elementami Si.

       10. W przedszkolu prowadzimy zajęcia: plastyczne, techniczne, przyrodniczo-ekologiczne, teatralne, umuzykalniające oraz zajęcia z gotowania, a także eksperymentalne.

       11. Organizowane są akcje charytatywne uczące dzieci wrażliwości na los innych ludzi.

       12. Obchodzone są różne uroczystości okazjonalne (np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka,  Dzień Dinozaura, Dzień Dentysty i wiele innych).

       13. Prowadzimy zajęcia z kreatywnym wykorzystaniem recyklingu.

       14. W ramach czesnego odbywa się kodowanie na dywanie, spotkania z ciekawymi ludźmi

       15. Przygotowywane na miejscu smaczne, urozmaicone posiłki

        

       OPŁATY W PRZEDSZKOLU

       ·  Czesne 350 złotych miesięcznie

       · Wyżywienie - przygotowywane na miejscu smaczne, urozmaicone posiłki (śniadanie, owoce, obiad - II daniowy, podwieczorek,  II  podwieczorek:

       -  11 złotych/dzień wyżywienie bez podwieczorku

       -  13 złotych/dzień wyżywienie z podwieczorkiem 

       -  15 złotych/dzień wyżywienie z podwieczorkiem plus II  podwieczorek

        

       SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

        

  • Kontakty

   • Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Mucharzu
   • 667349009
   • 33 876 14 25 661 028 005 506 155 346 NIP 551 250 80 52
   • 34-106 Mucharz 95 34-106 Mucharz Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych