• KRAINA KRASNOLUDKÓW

   •  


    Klub Dziecięcy Kraina Krasnoludków działa przy Przedszkolu Prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek i zapewnia dzieciom świetne warunki rozwoju i opieki.

    Klub dziecięcy jest jedną z najlepszych form opieki nad małymi dziećmi w wieku do 2,5-3 lat.

    Profesjonalnie przygotowani opiekunowie grup zaspokajają potrzeby małego dziecka i dbają o jego wszechstronny rozwój. Mają przy tym mnóstwo pomysłów, ogromną bazę wierszyków, piosenek i zabaw ruchowych dostosowanych do wieku maluszków.

     

    Naszym założeniem jest jak najlepiej przygotować dzieci do dalszej edukacji w przedszkolu, a ramowy rozkład dnia oraz proponowane  zajęcia  mimo  tego,  że dostosowane do  potrzeb  najmłodszych  przypominają te  prowadzone

    w przedszkolu.

     

     

    Kraina Krasnoludków to grupa dzieci od  1  roku  życia do 3 lat. W  klubiku  nauczyciele  pomagają  maluszkom odkrywać  świat  poprzez  zabawę. Chcą, aby miały kontakt  z innymi dziećmi i  budowały z nimi właściwe relacje,a tym samym uczyły się funkcjonowania w grupie. Starają się też o to, aby dzieci były coraz bardziej samodzielnei wdrażały się w rytm codziennego dnia.

     

    WYCHOWAWCA JOLANTA KALIŃSKA

     • KRAINA KRASNOLUDKÓW

     •  


      Klub Dziecięcy Kraina Krasnoludków działa przy Przedszkolu Prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek i zapewnia dzieciom świetne warunki rozwoju i opieki.

      Klub dziecięcy jest jedną z najlepszych form opieki nad małymi dziećmi w wieku do 2,5-3 lat.

      Profesjonalnie przygotowani opiekunowie grup zaspokajają potrzeby małego dziecka i dbają o jego wszechstronny rozwój. Mają przy tym mnóstwo pomysłów, ogromną bazę wierszyków, piosenek i zabaw ruchowych dostosowanych do wieku maluszków.

       

      Naszym założeniem jest jak najlepiej przygotować dzieci do dalszej edukacji w przedszkolu, a ramowy rozkład dnia oraz proponowane  zajęcia  mimo  tego,  że dostosowane do  potrzeb  najmłodszych  przypominają te  prowadzone

      w przedszkolu.

       

       

      Kraina Krasnoludków to grupa dzieci od  1  roku  życia do 3 lat. W  klubiku  nauczyciele  pomagają  maluszkom odkrywać  świat  poprzez  zabawę. Chcą, aby miały kontakt  z innymi dziećmi i  budowały z nimi właściwe relacje,a tym samym uczyły się funkcjonowania w grupie. Starają się też o to, aby dzieci były coraz bardziej samodzielnei wdrażały się w rytm codziennego dnia.

       

      WYCHOWAWCA JOLANTA KALIŃSKA