• GRUPA ANIOŁKI

     • Intensywnie jak zwykle. Tydzień minął Aniołkom pod hasłem kultura. W poniedziałek ćwiczyliśmy kulturalne zachowanie przy stole, by w kolejnych dniach skupić się na ekokulturze. Staramy się gasić światło, zakręcać kran i rysować z dwóch stron kartkę papieru. Święto Ziemi, śpiew, plastyka, angielski i wreszcie....uff urodzinki, disco i szaleństwo taneczne. Taki był właśnie ten tydzień 😀

     • GRUPA PROMYCZKI - DZIEŃ ZIEMI

     • Dzień Ziemi u Promyczków: dzieci w tym dniu przypomniały sobie informacje na temat Ziemi i jak należy o nią dbać. Obejrzały prezentacje multimedialna, zapoznały się z ilustracjami, zwróciły uwagę na odpowiednią segregację śmieci, zaśpiewały piosenkę, wykonały ćwiczenia z kodowaniem. Ale największą radość sprawiło im sadzenie drzew. 

     • GRUPA GWIAZDECZKI - DZIEŃ ZIEMI

     • W naszym przedszkolu świętowaliśmy Dzień Ziemi.Przyroda to nieodłączny element naszego życia, więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Dlatego od najmłodszych lat uczymy dzieci zasad recyklingu oraz kształtujemy w nich postawę ekologiczną.Gwiazdeczki dzisiaj nie próżnowały. Aktywność dzieci była różnorodna.Dzieci wykonały pracę plastyczną, a także uczestniczyły w dyskusji na temat ziemi.Zapraszamy do obejrzenia galerii.

     • GRUPA ANIOŁKI - ZAJĘCIA ZDALNE 12-18 KWIETNIA

     • W mijającym tygodniu kształtowaliśmy wartość dotyczącą szeroko rozumianej kultury. Wiemy, co to znaczy być kulturalnym. Wiemy, jak należy zachować się w miejscach publicznych takich jak kino, teatr, muzeum. W codziennych sytuacjach wykorzystujemy zwroty grzecznościowe. Niektórzy pięknie nauczyli się wierszy, które pomogą utrwalić im zasady właściwego zachowania.Poznaliśmy głoskę f. Potrafimy globalnie odczytać wyraz fotel. Wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską f, wyróżnialiśmy sylaby w wyrazach oraz dzieliliśmy wyrazy na głoski.Dokładaliśmy i odkładaliśmy przedmioty do 8, liczyliśmy w zakresie 8, porównywaliśmy liczebność zbiorów. Potrafimy zapłacić za pomocą liczmanów za bilety w teatrze. Potrafimy odszukać swoje miejsce na widowni – znajdujemy rząd i fotel (odczytujemy informacje z biletu).

      Rozpoznawaliśmy brzmienie instrumentów w orkiestrze, co więcej dzieci same tworzyły instrumenty, a później na nich muzykowały.

      Byliśmy też na wycieczce w muzeum.... oczywiście wirtualnie! 

     • GRUPA PROMYCZKI - ZAJĘCIA ZDALNE

     • W tym tygodniu Promyczki rozmawiały na temat wynalazków. Ćwiczyły literkę W, ćwiczyły podział wyrazów na sylaby i głoski, pracowały w książkach, zrobiły telefony z kubeczków, dowiedziały sie trochę historii na temat telefonu i komputera, a także stworzyły własne wynalazki 

     • OGŁOSZENIE

     • OD PONIEDZIAŁKU 19 KWIETNIA  KLUB DZIECIĘCY KRAINA KRASNOLUDKÓW ORAZ PRZEDSZKOLE BĘDZIE OTWARTE DLA WSZYSTKICH DZIECI.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

     • GRUPA PROMYCZKI

     • W TYM TYGODNIU PROMYCZKI POZNAŁY LITERĘ "M", WYKONAŁY KARTY PRACY, A TAKŻE ŚWIETNIE SPĘDZAŁY CZAS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

     • Grupa Promyczki- zajęcia zdalne

     • To był naprawdę pracowity dzień w grupie Promyczków.Przedszkolaki poznawały literkę "j", tworzyły niezwykłe wyklejanki, a także przepiękne prace plastyczne oraz wykonały karty pracy.Wszyscy byli bardzo zaangażowani podczas wykonywania zadań .

     • GRUPA ANIOŁKI- ZAJĘCIA ZDALNE

     • Tematem wiodącym w grupie Aniołków było gospodarstwo wiejskie.Pracowaliśmy inaczej niż zwykle.. bo zdalnie i pojawiła się też metoda projektu. Dzieci szukały odpowiedzi m.in. na pytania: Kto to jest rolnik? Czym się zajmuje? Jak wygląda dzień rolnika? Jakie zwierzęta mieszkają na wsi? Jak wygląda uprawa warzyw i owoców?Dzieci poznały głoskę j. Szukały przedmiotów, których nazwy zaczynają się tą głoską. Wyróżniały sylaby we wskazanych wyrazach, dzieliły je na głoski. Rozwijały umiejętność logicznego myślenia w dyskusji na temat tego, co było pierwsze: jajko czy kura. Przypomniały sobie jak powstaje chleb oglądając prezentację na ten temat oraz poznały kilka ciekawostek dotyczących jaj.Dokładały i odkładały przedmioty tak, aby było ich 8, liczyły w zakresie 8, porównywały liczebności zbiorów. Ustawiały przedmioty po kolei, używając podczas liczenia liczebników porządkowych. Liczyły także ukryte przedmioty.Koniec tygodnia zwieńczyły piękne prace plastyczno-techniczne pt." Gospodarstwo wiejskie". Efekty swej pracy poniżej prezentują Kuba i Filip.

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW

      • WAŻNA INFORMACJA

      •  

       Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie      czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,        przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Przedszkole Prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Mucharzu pozostaje zamknięte od  29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.Nasze Przedszkole będzie prowadziło w tym czasie nauczanie zdalne.W tym tygodniu zajęcia zdalne będą prowadzone w Grupie Słoneczka, Gwiazdeczki i Promyczki.Nie będzie natomiast nauczania zdalnego w Grupie Aniołki.W następnym tygodniu nauczanie zdalne będzie prowadzone już we wszystkich grupach przedszkola.

       • Przedszkole  w Mucharzu zapewnia opiekę dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz  rodziców dzieci, którzy:

        a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

        b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

         c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

        d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

        e) wykonują działania ratownicze,

         f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

         g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

        h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

        i)są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

         j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

        k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

       •  

         

        Dla rodziców, których dzieci są uprawnione do korzystania z opieki przedszkolnej w tym okresie jest poniżej zamieszczony wniosek, który należy uzupełnić i odesłać  na email przedszkola: przedszkolepasja@vp.pl
       •  

         

        Do szybkiego zobaczenia!

        Pozdrawiam

       • Siostra Stefania Maria Gajda

       • Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu

         

        Na podstawie §2 ust. 4 pkt. (1 lub 2 a – k) Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie

        czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

        przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnoszę o objęcie mojego dziecka

        ………………………………………………………………………................................................................. (imię i nazwisko dziecka) zajęciami w przedszkolu.

         

     • GRUPA PROMYCZKI

     • We wtorek Promyczki wykonały wiosenną gimnastykę, pobawiły się w sylabową sztafetę, stworzyły plakat z produktami mlecznymi, układały wyrazy i odpowiadały na zagadki, wylepiły literkę "J", wykonały karty pracy, a także zrobiły zdrowe, prawdziwe lody z jogurtu naturalnego.

     • WAŻNA INFORMACJA

     •  

      Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie      czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,        przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Przedszkole Prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Mucharzu pozostaje zamknięte od  29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.Nasze Przedszkole będzie prowadziło w tym czasie nauczanie zdalne.W tym tygodniu zajęcia zdalne będą prowadzone w Grupie Słoneczka, Gwiazdeczki i Promyczki.Nie będzie natomiast nauczania zdalnego w Grupie Aniołki.W następnym tygodniu nauczanie zdalne będzie prowadzone już we wszystkich grupach przedszkola.

      • Przedszkole  w Mucharzu zapewnia opiekę dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz  rodziców dzieci, którzy:

       a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

       b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

        c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

       d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

       e) wykonują działania ratownicze,

        f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

        g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

       h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

       i)są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

        j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

       k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

      •  

        

       Dla rodziców, których dzieci są uprawnione do korzystania z opieki przedszkolnej w tym okresie jest poniżej zamieszczony wniosek, który należy uzupełnić i odesłać  na email przedszkola: przedszkolepasja@vp.pl
      •  

        

       Do szybkiego zobaczenia!

       Pozdrawiam

      • Siostra Stefania Maria Gajda

      • Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu

        

       Na podstawie §2 ust. 4 pkt. (1 lub 2 a – k) Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie

       czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

       przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnoszę o objęcie mojego dziecka

       ………………………………………………………………………................................................................. (imię i nazwisko dziecka) zajęciami w przedszkolu.

        

     • GRUPA PROMYCZKI - ZAJĘCIA ZDALNE

     • W środę i czwartek Promyczki nadal zajmowały się tematyką wielkanocną. Wykonały wielkanocną gimnastykę, obejrzały film o zwyczajach wielkanocnych, przygotowały "Zajączki- muffinki", zrobiły Zajączki i kurczaczki z papieru. Dowiedziały się co oznacza Śmigus-Dyngus, śpiewały i bawiły się do swojej ulubionej piosenki pt. "Śmigus-Dyngus". Rozwijały zdolności matematyczne tworząc wagę z wieszaka i ważąc różne przedmioty, wykonały także doświadczenie "Zmieniamy kolory" i karty pracy

     • GRUPA PROMYCZKI - ZAJĘCIA ZDALNE

     • We wtorek Promyczki wykonały masażyk wielkanocny. Śpiewały piosenkę o świętach, rozmawiały o wielkanocnym koszyczku i poznały symbolikę pokarmów. Obejrzały również film na ten temat. Dzieci ćwiczyły też układanie z liter wyrazów związanych z Wielkanocą. Nie zapomniały także o wykonaniu kart pracy w swoich książkach.

     • GRUPA PROMYCZKI - ZAJĘCIA ZDALNE

     • W poniedziałek Promyczki w swoich domach rozmawiały na temat pisanek, rozwiązały rebus, ćwiczyły umiejętności matematyczne podczas zabawy "Zajączek rozdaje jajka" wykonały także prace plastyczną "Zajączek", jak również wykonały ćwiczenia w książkach oraz karty pracy związane z Wielkanocą. 

   • Kontakty

    • Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Mucharzu
    • 667349009
    • 33 876 14 25
     661 028 005
     506 155 346
     NIP 551 250 80 52
    • 34-106 Mucharz 95
     34-106 Mucharz
     Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych