• ANIOŁKI

    • Aniołki  to grupa 3-latków. Najwięcej czasu dzieci poświęcają na naukę samodzielności i wspaniałą wspólną zabawę, podczas której uczą się wielu nowych i ciekawych rzeczy. Realizując treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych nauczyciele podejmują różne formy aktywności dzieci: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną. Każdy dzień zajmują wesołe zabawy w kącikach tematycznych oraz różnorodne zajęcia i zabawy rozwijające  samodzielność i zapoznające z najbliższym środowiskiem. Często wychodzą też na spacery i  bawią się na placu przedszkolnym. 

      

     NAUCZYCIEL   AGNIESZKA RAJDA